רציתי קצת לספר למי שמעוניין לשמוע
על עצמי
שמי נזכר כאן רק ברמז
יחד עם אחד מתפקידי 
בזה העולם

לכתוב רציתי כל ימי
ולא מעטים הם....
אך גם לא כה רבים
ומעולם לא העזתי לפתוח את המגרה
זאת המסתירה
את היצירה

אז כאן אולי אפתח במה
לשכלול ולפיתוח
ואם תעלה היצירה לריח ניחוח
ודאי תתן לי כוח
להמשיך ולפתוח...