כבר אלול

מה הספקתי השנה?

אילו מההבטחות

שהבטחתי לעצמי

קיימתי?

ומה אבטיח לי עכשיו

כדי [לא] לקיים

בשנה הבאה?