הנס הקטן שקורה לי יום יום

אורב לי בצד מחכה לסימן

ואז כשלפתע חש הוא באות

מתייצב לצידי כחייל נאמן

 

משה שבקע את הים זה נס

ברק המבריק את הליל

נעם ציוץ הציפור שבקן

עטרת זהב למלכות ישראל

 

אילן המכה שורשיו זה נס

תהלה לבורא עולמים

תמר כה מתוק משבעת המינים

אורו של גואל יזרח ויהל