האור מסנוור את עיניי

הזרם סוחף אותי מעל

הרוח מוליכה אותי לשם

ופה זה נגמר...

 

מעל לכולם אבל מתחת לעולם

מחפשת אי שם

את הפיתרון המושלם

 

שקט מטעה את פניי מכסה

ממה שבפנים לצאת מקווה

דמעה נעטפה

בתוך דממה מיסתורית

שוקעת בך

עמוק בקרקעית

 

מעל לכולם אבל מתחת לעולם

מחפשת אי שם את הפיתרון המושלם

 

הדקות נהפכות לשעות

הימים לתלונות

על לקח שלא נלמד

חי את חיי בנפרד....