חומה מאבן אפורה

זרם הגלים סוחף אותי הרחק

ממנה וממך

הכעס משטה בלבו של האדם

הפחד גם

 

והחומה נבנית ומתרחבת

מעצימה את התלישות

באיזו נחישות אתה נועל את עצמך

מאחורי אותה חומה

כמעט מצליח לשכנע שאינך בורח

שיש מפתח

-שמשהו מכל זה בידיי

  עד שאני מתפכחת