הוא אמר לי "מה הפינוק הזה לקלף מלפפון ? תלמדי לאכול אותו עם הקליפה"

לאכול אותו עם הקליפה

ואותי לימדו לחפש בפנים

עם הקליפה