יש מקומות שרודפים בתוך מקום מואר בתוך שקט

אור

חושך מוחלט

עפעפיים נעולים את יודעת

מתוך בחירה