ראיתי אותה והעניים שלה יסרו אותי בכאב.

המבט שלה- המוכיח!

למה? למה שוב נפלת?

המבט הזה רדף אותי רודף אותי ירדוף אותי!

רק ככה אולי אני יבין את החשיבה המוטעת שלי.

למה אני יכולה להחליט החלטות, לקבל קבלות אבל לא ליישם אותם!?

המבט שלה, שלי שניבט מול המראה היה מוכיח.