זה פשוט עצוב מה שקורה במדינה הקטנה שלנו!

כמה שנאת חינם כמה...

כולם פחדו מזה, מהשנאה הזאת אבל אף אחד לא חשב שזה באמת יהיה.

אבל הנה אנחנו כבר בתוך זה.

והשנאה משתי הצדדים גם מפה וגם מפה.

אבל למה?

מצוות "ואהבת לרעך הכמוך" כמצווה הגדולה בתורה לא אני אמרתי אלא ר´ עקיבא.

למה אנחנו לא יכולים לאהוב כי ככה.

אבל לשנוא? לזה יש לנו הרבה סיבות.

לשנוא... שנאה...

אולי לא סתם המילה אש מופיע במילה שנאה.

השנאה שמתפשטת כל-כך מהר כמו האש. וקשה מאוד לעצור אותה.

והיא מכאיבה... כואבת... שורפת...

 

אנחנו צריכים להפיל מחיצות לאהוב אדם בגלל מה שהוא

 ולא לשנוא אותו בגלל הדעות שלו.

וזה קשה! קשה מאוד!!!

אך כמו שאמרה החסידות לכל אדם יש א הניצוץ.

בכל אדם יש את המעט לפחות של הטב לב, של אהבה.

ואנחנו צריכים לגלות אותו לחפש אותו...

אין בני אדם מושלמים בעולם אבל אין בני אדם שאין בהם מעט טוב.

כי...

כאשר תחפש באדם מלאך לא תמצא בו אפילו אדם

אך אם תחפש באדם אדם. אולי אפילו תמצא את שניהם.