ברגעים דומעים,

יפים ומיוחדים,

אני נמס

ולא משמש

זהו האור

שחודר בי פתאום

וממיס

את התקווה