*.

 

בינות אצבעותיי חש החסר

ממשי הוא בידי

    המתקשות לנוכח המעדר בהן אוחזות.

משקע, מיישר, מאזן רגבי האדמה

    לבל יצוץ אותו אשר יפרוץ מעבר לניצוץ.

ניצוד בעיני , חוזר למקום העתר

   לכי תש כוחי גם ימלא מרר.

 

הזמן עובר הוא ומיטיב עִמי

   לכבישה נוספת אין נצרך אני

אשל בשל אל מול יוצרי

   וכיסופִי יתגלה אך אל מולו – אל מולי.

 

כל שלחין שהשפיעה עלי רעייתי מזרימים מגבוה,

   עורקים המובילים רצוא ושוב מן הלב ובחזרה,

         עת מזככת עלי דעתי שעה שהיא לנגדי

            נזכר אני בעתיקא קדישא ובזעיר אנפין.