בס"ד

 

זר קוצים ואגרטל של אבנים
 

אם זר קוצים כואב-

זה מה שאתה אוהב,

אז מדוע אותי הינך דוקר?

הכיצד לי אתה מכאיב?

אינני רוצה ללכת למדבר,

ולא רוצה ללמוד לכאוב.

אינני מעוניינת-

מחוות זר קוצים לקבל.

רוצה לאהוב,

מתוך הלב לאהוב.

 

ואם שירים אהבת-

רק שכתובים באבן,

אז למה לסלע לפתע נדמית?

ומדוע מולי הקשחת לבך?

לא אשים במרכז שולחן ליבי,

אגרטל של אבנים וסלעים.

רוצה לכתוב לך שירי אהבתי.

לא על סלע קשה,

אלא על לוח לבך הרך.