מעולם לא הגעת

לא שבעת

לא שקטת.

ידעת את המטרה

חיפשת את הדרך

בעדינות ערמומית,

בלב רך

ועיניים קשות.

מעולם לא היית לאה מללכת.

דרכת וסללת ופרצת

יצרת דרכים

ותמרוריך מנחים

את לב השכינה.

את אינך,

והשכינה נותרה רחוקה

כמוך, קרובה רחוקה שלי

אם הדרך.