שקט מפלח את האוויר כמו סכין.

תנועה בלתי פוסקת בברך ימין.

אצבע מתקתקת על השולחן,

מתקתקת במרירות חסרת טעם.

רגל רועדת, גוברת, נוחתת

עוד מעט בועטת.

יד לוחצת יד מתחת לשולחן.

אצבעות מאדימות

זיעה קרה בוהקת.

אין קול.

ואין גם שקט.