אין. חולות רקים. אין ים. אין עוד רגעים. ריקנות פושטת בכל האיברים. כאן הוא הסיום. אין חיים ואין )גם( מוות. אין שום אשליות. אין שלווה, סביב פזורות העצמות. * להפסיק הכל ברגע זה ממש ולנשום עמוק, אני אדם חדש!