הלב סגר עצמו בכלוב פלדה ושיש גם הוא כבר לא קולט את צעדי העצב. לא מייבש את הדמעות פצוע הוא ליבי והחתך פתוח רוחות שמנשבות-צולפות בו. אין עוד רחמים.