בס"ד

 

הזית לא תנצחו אותי

מביט אני בזית – בעליו הנצחיים,

שום רוח לא תוכל להם ולא גשמים,


ירוק אצלו הזית, גם בשעות הכי קשות,


יונקותיו משום סערה לא חוששות,


כך אנו בני אברהם יצחק ויעקב,


איננו מושלכים ככלבים ברחוב,


" כי לא יטוש ה´ עמו ונחלתו לא יעזוב"