השלם שלה מורכב משני חצאים

חצי קטן וחצי גדול.

שני חצאים שונים ומשלימים

לכדי שלם אחד.

 

החצי הקטן מהיר ונמרץ,

החצי הגדול איטי וכבד.

החצי הקטן לא פה רוב הזמן,

החצי הגדול כל הזמן כאן.

החצי הקטן יודע לענג,

החצי הגדול יודע להתענג.

 

החצי הקטן חסכן ואולי אפילו קמצן,

החצי הגדול נדיב ורחב.

החצי הקטן רגע פה רגע שם,

החצי הגדול יציב ונאמן.

החצי הקטן מעניין ומסעיר,

החצי הגדול שגרתי ורגיל.

 

כדי לקחת נשימה

היא צריכה להיות שלמה

ולחיות עם שני החצאים בשלווה.