אני נוצרת בתוכי סוד

סוד אפל

סוד עמוק

 הלב לא יכול להכילו מפאת קודשו ויראתו

מה אעשה כיצד אנהג??.

האם להיות בך מאוהב

כשהלב שלי יכאב