גיא די קטן"

רוחש שממה

כשלווה מדומה,

שתפסה מקום שכוח

אבל בגן יש ילד

עזוב כמו הגיא

גיא בן הנם

לקחה אותו...הרוח

 

גיא די קטן

בין הבית הישן

הוא הלך...

אל תשלחו את הילד באש

בגיא ההרגה אל תבקש

להציל נשמה של ילד