[      הכנסת-טקסט-אדום     "מי, אמר... שאסור לך לבכות?! דרכי העולם מכאיבות הוא כבר לא יבוא, נעלם צילו... מי, אמר.. שאת העבר לא ניתן לשטוף?! אהבה היא דבר בר חלוף הוא כבר לא יבוא, לקח גם ליבו.. מי, אמר... שלא נותר לך דבר לעשות?! דמעותייך עליי מכאיבות עוד יבוא היום, ותיהיה איתו... מי, לך אמר... שצריכה את לחיות בכאב?! המוות קרע לך הלב הלוואי יבוא, אך, הלך לעולמו"...