בין נשיפה לשאיפה, שמתקשים להסדיר את קצב הפעימות. בין מחשבה למחשבה, שמתקשים לסדר את קצב הדמיונות. בין שמירה למנוחה, שמתקשים לארגן את קצב החלומות. בין אלו לאלו, אני מושיט את ידי אל הכיס. ארנק ירוק דהוי יוצא מתוכו, ובתוכו פתק קטן לבן. ועליו, עיגול דק, צר בראשיתו, מתגבר באחריתו, ובאמצעו- כיתוב: "מקום לתמונה". וממשיך לחלום.