אתה מנסה לכתוב שיר בלי להיות משורר כמו לאכול מצה בלי שיניים וכמו המצה גם השיר מחורר והוא לחם העוני של הלב המר שרוצה להשתחרר ויוצא לך שיר בלי להיות משורר