מי זה פה, מי זה שם הולך, ומפחיד את כולם? בין השמשות, בין הבתים לוקח, מוחק ומראה לקלים? מי זה הוא, הכוח הזה שמעז עוד לבוא, שמעז להשחית, ועונה הוא, בשקט הזועק: "אתם, הלא מאוחדים!"