לכל אדם מחיר מהדיוט ועד בכיר ואם נפטר ולא יועילו מעות אזי יכנסו תחתם דמעות דמעה אחת - אם עורו כעורך שתי דמעות - אם דתו דתך שלוש דמעות - אם שפתו שפתך ארבע דמעות - אם אומתו אומתך חמש דמעות - אם מולדתו מולדתך שש דמעות - אם עיסוקו עיסוקך שבע דמעות - אם מפלגתו מפלגתך שמונה דמעות - אם עירו עירך תשע דמעות - אם ביתו ביתך עשר דמעות - אם משפחתו משפחתך וכל משפחה לעצמה תתאבל ובא לציון גואל...