א. שמחה זולגת לי מהעין מתפתלת על הלחי ונבלעת בפה. ב. שמחה הולמת ברקות עד שהראש מאיים להתפוצץ. ג. שמחה נכנסת לבטן מבלבלת את הסדר אני רצה לשרותים. ד. אני שמחה שמחה אני. אני לא עצב עצב לא אני.