אמת מארץ תצמח ואני הייתי מוכן לנשק עפר כפות רגלייך כי את האמת מצאתי שם רבונו של עולם אין אמת מלבדך שא נא פשע חטא אהבתי בעבור האמת ונקיון הלב והיה לבנו - אש האהבה אש להבה לעובדך ביראה באהבה ובאמת