(רוח קרירה נושאת אותה אל על הלוך ושוב בטירתה הנושנה גבירה צעירה ששייכת לתקופה רחוקה על אדן החלון מרחפת זוכרת את אותו היום המר ההוא היום שבו החליטה - את נקמתה תנקום מאה שנים מפרידות בין עבר להווה גבירה רוצה -גבירה תקבל חלום נושן מחזיר אותה חזרה אל אותו בית ארוחות הומה אדון, מיטה, ואחרכך סכין רוצה היא לחיות לינוק חיים זוהי דרך המתים על העשב הרך מחייכת וצוחקת בקולי קולות אך אף אחד אינו שומע אף אחד לא )      הוספת-טקסט-קו-תחתי