עמוק בתוך ליבי קיים שיר רק בשבילך

עמוק בתוך ליבי חרוטה אהבתי

עמוק בתוך ליבי שומרת את כל המילים

עמוק בתוך ליבי הלב ממשיך לפעום

אני אוהבת אותך אהובי

רושמת עליך שירים ואף מנגינות של הלב

חורטת עמוק את שמך בתוך הלב

מפחדת פחד מהלא נודע שזה יגמר

כל כך רוצה שזה ימשך וימשך

עמוק בתוך ליבי יש כאב שעוד לא הגליד

עמוק בתוך ליבי יש תפרים מפעם

עמוק בתוך ליבי יש כאב שנשכח

עמוק בתוך ליבי אתה עלית עליו

אני אותך אוהבת יותר ויותר חזק ויותר חזק

אני אותך רוצה יותר ולתמיד

והפחד הלא מתנתק לא מרפה נשאר

שבעצם כבר עזבו לא מזמן

מפחדת מהחלומות לא רוצה שיתגשמו

כי אז אתה תעלם כמו כולם.