אל תתן למי שאתה להפריע למי שאתה רוצה להיות (סטיקר שראיתי על מכונית)