אבא חזרתי

עומדת בפתח ביתך

מחכה לתגובה

הנחתי את המזוודות

הן כבדות, גדולות

אל תשלח אותי חזרה

 

אבא חזרתי

עומדת בפתח ביתך

אין לי לאן ללכת

קבל אותי, בבקשה

הרמתי את העיניים

הן עצובות, מצפות

אל תשלח אותי חזרה

 

אלוהים חזרתי

עומדת בפתח ביתך

אין לי לאן ללכת

מצפה לתגובה

הנחתי את המזוודות

הרמתי את עיני

עכשיו יש אור גדול

אל תשלח אותי חזרה

 

שיר זה נכתב כהמשך וסוף לשיר שפרסמתי כאן באוגוסט 2006, באותה תקופה עזבתי את היהדות, את הדת ואת אלוהים. היום אני חוזרת מתוך אמונה אמיתית ושלמה.

ה' הוא האלוהים