התהלכתי בשעת בוקר מוקדמת

בצבעים של שחור וצהוב

ונדהמתי לראות הבריאה הקיימת

נפעמתי ונמלאתי כי טוב

 

הן רגע לפני הכל אפל

ואני כה לאה

ועכשיו עת השחר מגיח לאט

הללי אלוהי הבריאה

 

                        כח' סיון תשס"ד