בשביל החיים ישנם המון מכשולים את דמות האדם הם מחזקים ומחשלים אם מועדים בדרך אסור להרים ידיים ולוותר להפך, צריך לקום מהנפילה חזקים יותר כי הרי אם ניתן לי המכשול הזה בדרכי דווקא עכשיו ניתנו לי גם הכוחות להתגבר עליו צריך לזכור תמיד שכל צעד ושעל בזה השביל אל מטרתנו וייעודנו בחיים אותנו הוא מוביל ולכן לפני שנצעד נשקול את הצעד ונבדוק אם אכן הוא מוביל אותי אל היעד? ננסה ללמוד דברים ממה שנראה בדרך, כי חכמת החיים היא דבר שווה ערך אך עם כל זאת נצטרך גם לדעת כי בצידי השביל לא יופיעו תמיד פרחים, עצים משגשגים נהרות וימים לעתים החיים יזמנו גם אכזבות ודברים לא כ"כ נעימים אך נזכור שדרך אלו האכזבות אשיותנו מתחזקת ואיתנה יותר הופכת להיות אסור יהיה לנו להתחמק מקשיים אלה אלא לעמוד בהם כי כל דרך שנבחר תכיל כמה מהם...