כדור החיים מנופח ומלא. מלא אנשים מלא מחשבות. הכדור מתגלגל גם בלי רצון, אבל אפשר אותו לבלום: לדקור את הכדור או לירות את החיים. החיים הם כדור והכדור הוא חיים. שאם תבלום את הכדור אתה עלול לזרוק אותו לחיים, או לזרוק את החיים.