המרחק בין ביתי לביתך הוא אלף ק"מ אך בין ליבי לליבך אין אפילו ס"מ גברים בוכים כמו תינוקות על דברים שעשו כמו גברים ותינוקות בוכים על טעוית שגברים עשו ...