אם נבין שהאנשים המוזרים הם מיוחדים את הדברים הסותרים נראה כמשלימים נתבונן במבולבל ונמצא בו את המורכב ונהפוך את הבעיות לאתגרים אז החיים שלנו יהיו הרבה יותר נכונים