הצורך להתנתק מהאנוכיות גובר לעיתים על הטבע האנושי אכן הקרבה עצמית איננה דבר בלתי מושג היא ניתנת להגשמה לעיתים מגיעה מתוך צדקנות או רצון לשקט פנימי אך האמת היא נובעת מנקודת המפגש בין הצורך להעניק - לטפיחה העצמית על השכם נקודת המפגש שיוצרת בהבזק מהיר ניצוץ של טוב אור אינסוף