רק לאימא אני מרשה לתת לי עונשים מבלי שסיימה ללמוד משפטים אני יודע כשאימא מענישה היא קצת מהעונש משאירה לעצמה