עשרת אלפים רצים אצים קצת מתנשפים נרוץ נרדוף נשיגה! אני כבר אנוח בקבר