בס"ד נשמה אורה מזדכך וכולה שלווה ורוגע נמצאית בהחבא אי שם במרום שולחת אותותיה אל מבעד לדמיון פועמת בליבותינו אין קץ לשובע מאירה שבילנו מבעד לחלום מתקדשת ומתעצמת בגדלותה נעלמת כנבגדת בחדלונה מפריחה חידושיה לשממה ומפיצה אורה לחפצים בה ועוסקים בתורה