לפני בואי אליך
אני מגלגלת בראשי
בדלי מחשבות -

אבוא אליך כמו אלפית
לעורר דרקון מרבצו

אבוא אליך כמו קליאופטרה
ואטמון אותך בקרבי
כמו חתול חנוט
בתוך קבר בעלתו

אבוא אליך כמו טיפה
הנאספת אל הים
לאחר מסעה
ברחבי כל העולם –

לא, אבוא אליך ככה
כמו שאני
עירומה

-בואי אליי ככה,
נשמע קולך
בואי כמו שאת
עירומה -

ובשמעי אותך
יישטפו ממני
בדלי היומיום,
ואהיה
 כמו הבערת אש

לאדם
- הצמא למים.