אור כוכבים חיוור

מטיל את אימתו צרת

העין.

צעקות רחוקות בערבית

נישאות במרחק.

להתמסר לשיטוט

לקבל את זרועות המדבר

מפנימה את השאלות

תחת אור עששית מרצד

השאלות מושכות אותי

פנימה

והאנשים החוצה

כוסות קפה ותה

ניצבות על מגש כסף.