לילה במדבר זרוע

שתיקות

רק אש המדורה, הגחל האדום

שצורב בעיני את

השקט

עשן מיתמר

כוכב הצפון

קפה עם הל

קור המדבר

נהג האוטובוס מעשן

"חבל על הזמן" ביטוי

שחסר בערבית – אומר מתן

ואני לא יודעת לכתוב

שירה

ואני לא יודעת מה

לענות לה

כשהיא שרה

אני אוהבת אותך.

לתרגל נשימות

הדיו זולגת מן העט

הדיו נובעת מהמעשים שלי