מציאות מתגבשת בתוך דפנות הקופסא

עטופה בכאב ובסרט בושה

אשר נכרך בקשרי טורדנות איומה

מתפתל מסתלסל

וחודר אל נפשה

של הציפור הלבנה

זכת האשמה