פותחת הדלת

מביטה אל עצמה

צעדים זעירים אל השקט שלה

בוחנת השטח

מבינה לאיטה

קווים נרקמים מחוטי השלווה

 

שקט ורעש בוערים במקום

בוערים בהרמוניה

של ניתוק וחום.