צמא למרחב ערום

לזמן ערום

לעורות דקים

מכוסים בבוץ

לעננים בתוך אנשים

קלים ולחים

מתאימים לשמיים

מלאים במים

לפחד מותך לתוך

גביע גלידה

הופך לילה לדמעה

אני מתכסה בפפלומה

ומנגב את הלילה

בעיניים יבשות