מה בוחר אותי?

שירה מפוזרת

מחשבות לא רצויות

סיגריות בוערות

הופעות

יוקר המחייה אינו בכסף

זכרונות ילדות

האם אפשר למצוא דמיון על האדמה?