התנין יודע מה עליו לעשות

החתול, יודע ולא יודע

האדם, כלל לא

והאדם מפתח שכבות הגנה כשל תנין

אינסטינקטים של חתול

ונשאר כלל לא