בית שמאי צודקים היו
רציונלים
ויודעים
האמת היתה אתם
הם דברו דברים סדורים
דברי טעם
בית הלל, לעומת זאת
היו קצת מרחפים
חסרי קשב או רכוז
רומנטיקנים
חסידים, לא מתנגדים
הרבה יותר זורמים
תקשורתיים
ומחוברים
הנכון היה אתם
גם אני מרכין ראשי
ושותק