אני קוראת בכתביך שוב ושוב
מנסה למצוא
דבר מה נעלם
ואינני מבינה דבר
ואינני יודעת
למה באת
או למה הלכת
למה היינו
למה עודנו
למה אני
למה אתה
שמא תאמר
אני חופרת
אבל דבר מה כבר נמסך בעיני
ושוב אינני רואה
דבר
ואינני יודעת מדוע
או מה זה היה לי
הלילה עוד צעיר
אבל ראשי כבד
ועיני מבקשות להעצם
ובכל זאת
בטרם אסיים
אשלח לך
סליחה
וברכה
נ.ב.
חג שמח גם לך